Guru Shlokas

Video Links

 Guru Shlokas

SwastiVachanam Video

 Guru Shlokas Video

Totakashtakam Video

————————————-

Dakshinamurthy Ashtakam Video

Audio In Pudhu Periyava’s Divine Voice 

Guru Shlokas

———————————————————————————————————————————————–

Guru Ashtakam MP3


————————————————————————————————————————————————

Ambal Shlokas

Shiva Shlokas

Vishnu Shlokas