Guruvashtakam              

Sanskrit (English Meaning) 

Sanskrit-English (English Meaning)

Sanskrit- Tamil (Tamil Meaning)

All Languages

MP3

Jivan Muktha Ananda Lahari Stotram

  Sanskrit-English
(English Meaning)
Sanskrit-Tamil
(Tamil Meaning)
All Languages MP3
Guru Paduka Panchakam Sanskrit English Tamil All Languages MP3
Dasasloki Sanskrit-English Meaning English-English Meaning Tamil-English Meaning All Languages MP3
 Guru Vandana          MP3 by Pudhu Periyava